Your shopping cart is empty!
Vše o nákupu

Vše o nákupu (1)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

       Internetový obchod NAMAZAT.CZ je určen pro firmy a společnosti registrované v České republice s přiděleným IČ. Pro nákup na eshopu NAMAZAT.CZ je vhodná registrace s možnou dohodou na přidělení velkoobchodních cen.

       Ohledně nastavení velkoobchodních cen nás kontaktuje tel. 608 112 986, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .  

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.namazat.cz firmou Radim Jureček  se sídlem Opavská 85, 747 64 Velká Polom, zapsanou v Živnostenském úřadě Ostrava, Prokešovo náměstí 8 Č.j.: ZURZP/12688/09/MAJ/2.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Radima Jurečka se sídlem Opavská 85, 747 64 Velká Polom IČ: 48783153 DIČ: CZ7302085549 a kupujícího.

Vzhledem ke specifickým požadavkům na odborné znalosti a technické vybavení je u mnohých produktů omezená dostupnost s neudanou cenou. Prosím kontaktujte nás pro technickou podporu. tel. 608 112 986, 777 590 998.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

      Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.

      V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě skupujícím, viz odstavec 6.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.

V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Dodací podmínky

Objednávky jsou kupujícím doručovány kurýrní službou 123 Kurýr, nebo osobním převzetím v prodejně na ulici Opavská 85, 747 64 Velká Polom okres Ostrava‑město, nebo smluvním partnerům rozvozem firemní dodávku v rámci regionu Severní Moravy. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

6. Zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou.

Požadavek nemusí být prodávajícím přijat. O přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.

Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod, nebo hotovostní platbu na prodejně Opavská 85, 747 64 Velká Polom okres Ostrava‑město.

Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

7. Reklamační řád

7.1. Záruční doba

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.

7.2. Způsob reklamace

Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronickou poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.

Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

7.3. Provedení reklamace

Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Vrácení zboží

Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do14 dnůod převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu s neporušenými plombami schopné dalšího prodeje.

Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 14 dnů.

Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.

9. EET - elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Při nákupu (závazné objednávce zboží) v e-shopu NAMAZAT.CZ bude následně vydán doklad obsahující náležitosti EET v případě hotovostní platby, nebo platby prostřednictvím platební karty na terminálu v prodejně Opavská 85, 747 64 Velká Polom. Pokud bude platba provedena dobírkou, nebude doklad obsahovat náležitosti EET. (Částka za dobírku je převedena na firemní účet 19-8158890257/0100). Stejně je tomu i při platbě zálohové faktury placené převodem.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Ve Velké Polomi dne 1.11.2022

 

Kategorie

Hledat